jongeren

Jonge mensen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien zodat ze zelfstandige volwassenen worden die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen. Voor veel jongeren is dat niet vanzelfsprekend: zij groeien op in een risicovolle omgeving, hebben moeite hun eigen weg te vinden of maken ongelukkige keuzes. In samenwerking met hen en met hun sociale en professionele netwerk, werkt ienb aan het verminderen van risico’s en het optimaliseren van kansen.

Op dit thema heeft ienb plannen ontwikkeld rond jongeren(groepen) op straat, gemeenten en organisaties geadviseerd op het terrein van jeugd en veiligheid, jongerenwerkers gecoacht, en innovatieprogramma’s aangestuurd rond o.a. participatie en de positie van meiden.

Naar korte beschrijvingen van opdrachten op dit thema >>