profiel

ienb is actief binnen het sociaal maatschappelijk veld en voert opdrachten uit voor organisaties en (lokale) overheden. Focus is daarbij vooral op jongeren, welzijn, veiligheid en wonen.

ienb ontwikkelt en realiseert projecten, programma’s en beleid, adviseert op inhoud en organisatie en doet de procesbegeleiding bij complexe situaties en verandertrajecten in organisaties of samenleving.

ienb heeft een open stijl van communiceren en is in staat om op elk niveau en met iedereen het gesprek aan te gaan. Samenwerken is daarbij geen doel op zich, wel staat het binden van de juiste partijen op de zaak centraal.

ienb beschikt over een brede werkervaring, is gewend aan het werken in diverse functies en omgevingen, goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heeft oog voor het proces en de diverse belangen