opdrachtgevers

Movierahuiselijk geweld,
kinderen in de opvang,
programmamanagement
Wijkbureau Overvechtveiligheid, incident-analyse, onderzoek & advies
Mitroswonen, overlast,
ontwikkelen & procesbegeleiding
Wijk & Cointerim directeur bestuurder, diversiteit, projectleiding, welzijn
JES030jeugdhulp,
vernieuwing,
programmamanagement
Openbare Orde en Veiligheid Utrechtoverlastgevende gezinnen,
nazorg na detentie,
procesbegeleiding
VHUhuiselijk geweld,
jongeren, advies,
realisatie
JoUjongeren,
vernieuwing,
programmamanagement
Al Amalprojectleider, identiteit, advies
SSCB de Zonjongerenwerk, vernieuwing, coaching, procesbegeleiding
MO, Utrechtjongeren,
diversiteit,
ontwikkelen & realisatie
Haarlemmermeerjongeren,
veiligheid,
ontwikkelen & realisatie
Bureau RVS Midden Nederlandhuiselijk geweld & kindermishandeling,
adviseur, onderzoek
Social Impact Factoryprojectmanagement, vluchtelingen, ondernemerschap
Burezinabuurthuis in zelfbeheer,
advies, projectleiding
Gemeente Almerejongeren,
ontwikkelen & realisatie