veiligheid

De samenleving is complex en persoonlijke omstandigheden, teleurstellingen, of moeilijk te beïnvloedbare factoren maken het vaak nog ingewikkelder. Niet zelden leidt dat ook tot onveilige woon– en leefomstandigheden in de privésfeer of de omgeving. Het is daarom van belang dat onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen worden en effectieve interventies ingezet worden op het moment dat het mis dreigt te gaan.

ienb heeft onder andere meegewerkt aan het versterken van de nazorg na detentie, risico-overleggen voorgezeten in opdracht van Veiligheidshuizen en een aanpak ontwikkeld op overlastgevende en criminele gezinnen. Daarnaast gemeenten geadviseerd op jongerencriminaliteit en bijdragen geleverd aan het verbeteren van de preventie, de aanpak en de begeleiding rond huiselijk geweld.

Naar korte beschrijvingen van opdrachten op dit thema >>