welzijn

Afgelopen jaren is er een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet rond welzijn en de (jeugd) zorg. Sleutelwoorden daarbij zijn: eigen kracht, burgerschap, ruimte voor talenten en initiatieven, eigen regie. Werken met deze kaders vereisen kennis, ervaring en visie. Dat betekent: weten van verandertrajecten, participatie serieus nemen, formele en informele circuits kunnen combineren en oog hebben voor de positie en mogelijkheden van kwetsbare groepen.

Vanuit diverse functies heeft ienb meegewerkt aan het ontwikkelen en realiseren van nieuwe organisaties en het versterken van de kwaliteit van onder andere jongerenwerk, vrouwenopvang en sociaal ondernemers. Er zijn participatieprojecten met jongeren uitgevoerd, innovatietrajecten ontwikkeld en ienb heeft geholpen bij het verbeteren van de dienstverlening en het formuleren van koers en visie.

Naar korte beschrijvingen van opdrachten op dit thema >>