wonen

Samenleven is niet altijd eenvoudig en leidt regelmatig tot ongewenste situaties zoals burenruzies en bedreigingen, (verbaal en fysiek) geweld of isolement en ontwrichte relaties binnen- en buitenshuis. Tegelijkertijd is prettig wonen van groot belang en worden – langdurig – ernstig verstoorde woonsituaties ervaren als stressvol en onveilig. In dit soort complexe woonsituaties is het belangrijk dat met alle belanghebbenden heldere oplossingen gevonden worden die zorgen voor stabiliteit en verbetering van de situatie.

ienb heeft een aanpak ontwikkeld voor complexe woonsituaties die aantoonbaar leidt tot een verbetering van de situatie, onderzoek uitgevoerd rond het voorkomen van huisuitzetting en casusoverleggen woonoverlast voorgezeten. Ook zijn er – i.s.m corporaties – werkwijzen ontwikkeld voor het uitvoeren van effectieve huisbezoeken in portieken en wooncomplexen in grote steden.

Naar korte beschrijvingen van opdrachten op dit thema >>